Bài Viết

  00H ĐÊM NAY BẢO TRÌ CỤM ĐẾ VƯƠNG THỜI GIAN 2 P

  Ngày đăng: 01/10/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 694

  1.𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧, thời gian  ( 1/10-10/10 )
  𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 :
  𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 (train 3r): 50 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà xanh lá (drop ring pen 3 dòng)
  𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 (Săn boss lớn + box 4 5): 10 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà Tím(drop ring pen 4 dòng)
  𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 (Xshop): 30 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà Đỏ(drop ring pen 4 dòng)
  ***𝐑𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐥𝐥***: NPC TradeMix(noria): Nguyên liệu yêu cầu [1 Hộp quà xanh lá + 1 Hộp quà đỏ + 1 Hộp quà tím] = box Ring pen full random +1 đến +13
  𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐧𝐠/𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥: (1/10-7/10)
  *** Mốc 1m: Set RingPen tùy chọn +11 +16op
  *** Mốc 1.5m: Set RingPen tùy chọn +13 +24op
  2. Giảm 20l rs xuống còn 10 lần rs .
  3. Tăng tỷ lệ Drop đồ từ MDS