Bài Viết

  22h45 BẢO TRÌ CỤM MÁY CHỦ QUỶ VƯƠNG UPDATE EVENT + TOP PHÚ HỘ

  Ngày đăng: 07/10/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6149

  1. 1. UPDATE EVENT RINGPEN FULL ĐỢT 2( 7-14/10)

   𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮

   𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 (train 3r): 50 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà xanh lá (drop ring pen 3 dòng)

   𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 (Săn boss lớn ( quỷ vương, mds,kundun … + box 4 5): 10 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà Tím(drop ring pen 4 dòng)

   𝐇𝐨𝐚 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐨 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 (Xshop): 30 cái (npc Hoa Tiên Noria) = Hộp quà Đỏ(drop ring pen 4 dòng)

   ***𝐑𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧 𝐅𝐮𝐥𝐥***: NPC TradeMix(noria): Nguyên liệu yêu cầu [1 Hộp quà xanh lá + 1 Hộp quà đỏ + 1 Hộp quà tím] = box Ring pen full random +1 đến +13

   • 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐧𝐠/𝐩𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥: (7/10-13/10)

   *** Mốc 800k: Set RingPen tùy chọn +11 ***

   *** Mốc 1m: Set RingPen tùy chọn +13 +7op ***

  2. 2. UPDATE EVENT PHÚ HỘ ĐỢT 2 ( tối thiểu 1m )(7/10-12/10)

   STT

   TOP DONATE

   QUÀ TẶNG

   1

   TOP 1

   Wing 3 luck + mnl +13, 28op (Random)+ 1 Sói Tinh HK

   2

   TOP 2

   Wing 3 luck + mnl +11 + 1 Sói tự chọn

   3

   TOP 3

   Wing 3 luck + 9 + 1 Sói tự chọn