Bài Viết

  SỰ KIỆN VÀ THỜI GIAN DIỄN RA TRONG GAME MÁY CHỦ QUYỀN VƯƠNG

  Ngày đăng: 16/09/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6612

   

     BẢNG SỰ KIỆN EVENT MU-QUYENVUONG.COM

   SỰ KIỆN   SUB  TIME  PHẦN THƯỞNG  CÁCH THAM GIA

   Train Ngọc 

  1,2,3 24/24 Ngọc các loại

  Karutan2

  Binh đoàn hoàng kim  1,2,3 2h/lần từ 0h:00 Box 1-5,nhận wc theo từng cấp độ boss

  Lorencia

  Summer Event (Sự Kiện Mùa Hè) 

  1,2,3 4h/lần từ 03h:15 Ngọc các loại Lorencia
   Binh đoàn thỏ ngọc
  1,2,3 4h/lần; từ 1h:15 Ngọc các loại ….

  Lorencia

  Phù thủy trắng

  1,2,3 0h:50 ; 8h:50 12h:50 ;20h:50 Ngọc các loại Lorencia,Davias, Noria.
  Chaos Castle 1,2,3 2h/lần từ 1h:00

   

  Đồ thần, ngọc các loại

  Quầy rượu Loren
  (123.133)

  Kê vương

  1,2,3  

  6h/lần từ 2h:00

   

  Trưng petmun

  Lorencia

  Siêu Boss Đại Chiến

  1,2,3  

  10h:15 ; 19h:10

   

  Đồ các loại

  Lorencia ( 148.72 )

  Medusa 

  1,2,3 1h:15 ;11h:15 21h:15

   

  Item 380 SwampOfCalmness
  (4Boss/1sv)
  Kundun 1,2,3  11h15 – 21h15  Đồ thần

  Kalima 7(33.70)

  Quỷ Vương

  1,2,3 3h:15 ; 9h:15

  15:15 ; 21:15

  Vũ khí cấp 7 Aida2( 160,229 )
  Rồng quỷ,
  Tăng bãi train
  1,2,3  

  12h:30 23h:00

   

  Vũ khí rồng
  (Nguyên liệu Sói Tinh)

  Crywolf (139.31)

  (Random)

  Rồng 2 Đầu

  1,2,3 21h:30 Siêu mảnh thần bí

  Attlan3 ( 30 – 165 )

  Devil
  (KunDun)

   

  1,2,3

   

  2h/lần từ 1h:00 Ngọc,cụm ngọc các loại. Lông vũ, HHHT….

  Noria – NPC Devil

   

  Blood castle
  (KunDun)
   

  1,2,3 2 tiếng/lần từ 0:30 Ngọc,cụm ngọc các loại. Lông vũ, HHHT….

  Lorencia , Davias

  Hỏa Kỳ Lân

  1-3 Update Update

  Update