Bài Viết

  [HƯỚNG DẪN] PHÂN CẤP ĐỘ CÁC SET ĐỒ, VŨ KHÍ TOÀN BỘ CHỦNG TỘC

  Ngày đăng: 31/08/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 61367

  Chủng tộc
  Giáp trụ
  Phù Thủy
  -cấp 1: set vải thô
  -cấp 2: set xương
  -cấp 3: set nhân sư
  -cấp 4: set Ma Thuật
  -cấp 5: set Ánh Trăng
  -cấp 6: set Triệu Hồn
  -cấp 7: set Ma Vương

  -Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
  Socket 1: set Quỷ Vương
  Socket 2: set Thái Âm
  Cấp 10: Set Ma Thuật (cấp 2)


  Chiến Binh
  -cấp 1: set Thiên Kim
  -cấp 2: set Thiết Phiến
  -cấp 3: set Hoả Long
  -cấp 4: set Hắc Điểu
  -cấp 5: set Hắc Long
  -cấp 6: set Phượng Hoàng
  -cấp 7: set Thần Long

  Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
  Socket 1: set Hoàng Long
  Socket 2: set Thần Thoại
  Cấp 10: Set Hỏa Long (cấp 2)


  Tiên Nữ
  -cấp 1: set Trinh nữ, set lụa
  -cấp 2: set Thiên Thanh
  -cấp 3: set Ngọc Bích
  -cấp 4: set Kim Ngân
  -cấp 5: set Nữ Thần
  -cấp 6: set Giai Nhân
  -cấp 7: set Thánh Nữ
  -Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)

  Socket 1: set Anh Vũ
  Socket 2: set Thiên Vũ
  Cấp 10: Set Kim Ngân (cấp 2)


  Đấu Sĩ
  -cấp 1-3: ko có
  -cấp 4: set Phong Vũ
  -cấp 5: set Lôi Phong
  -cấp 6: set Cuồng Phong
  -cấp 7: set Hỏa Thần

  -Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
  Socket 1: set Hủy Diệt
  Socket 2: set Bóng Ma


  Chúa Tể
  -cấp 1-2: ko có
  -cấp 3: set Thiết Ma
  -cấp 4: set Huyền Thiết
  -cấp 5: set Hắc Vương
  -cấp 6: set Hoàng Kim
  -cấp 7: set Chí Tôn

  -Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
  Socket 1: set Đế Vương
  Socket 2: set Ánh Sáng


  Thuật Sĩ
  -cấp 1-3: ko có
  -cấp 4: set Thuật sỹ
  -cấp 5: set Hỏa Thiên
  -cấp 6: set Ma Pháp
  -cấp 7: set Phục Ma

  -Cấp 8: set Bão Điện(380 Level)
  Socket 1: set Nữ Vương
  Socket 2: set Chiêm Tinh


  Quyền Binh
  Set ex các cấp:
  -câp1-4: ko có
  -cấp 5: set Địa Long
  -cấp 6: set Bạch Hổ
  -cấp 7: set Quyền Lực

  -Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)
  Socket 2: set Huyết Long


   

  Chủng tộc
  Vũ khí
  Phù Thủy
  -câp 1: gậy Ma Thuật
  -cấp 2: gậy Phục Sinh
  -cấp 3: gậy Hủy Diệt
  -cấp 4: gậy triệu Hồn
  -cấp 5: gậy Hỏa Long
  -cấp 6: gậy Thiên Sứ
  -cấp 7: gậy Kundun
  -cấp 8: gậy Thần Ma ( VK 380)

  Socket 1: Gậy Quỷ Vương
  Cấp 10: Gậy Hỏa Long (cấp 2)


  Chiến Binh
  -cấp 1:
  -cấp 2: kiếm điện
  -cấp 3: kiếm hủy diêt
  -cấp 4: Cuồng Phong Đao
  -cấp 5: Thiên Tử kiếm
  -cấp 6: Thiên ma kiếm
  -cấp 7: Ỷ thiên đao
  -cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)

  Socket 1: Ngọc Bích Kiếm
  Socket 2: Hỏa Long Kiếm
  Cấp 10: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)


  Tiên Nữ
  -cấp 1: nỏ thiên thanh. nỏ kim ngân
  -cấp 2: Mai Hoa cung
  -cấp 3: nỏ thánh
  -cấp 4: cung Thiên Mệnh
  -cấp 5: Nỏ Hỏa Long
  -cấp 6: cung Thiên Thần
  -cấp 7: Mỹ Nhân Cung
  -cấp 8: cung Thái Bình (380 Level)

  Socket 1: Cung Thiên Vũ
  Cấp 10: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)


  Đấu Sĩ
  -cấp 1-3: ko có
  -cấp 4: Lôi Phong đao
  -cấp 5: Ảo Ảnh đao
  -cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
  -cấp 7: đao Sinh Mệnh
  -cấp 8: đao Hồng Long (380 Level)

  Socket 1: Bá Vương Kiếm
  Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm


  Chúa Tể
  -cấp 1: quyền trượng Chiến
  -cấp 2: quyền trượng Thép
  -cấp 3: quyền trượng Bóng Tối
  -cấp 4: quyền trượng Kim Cương
  -cấp 5: quyền trượng thiên tử
  -cấp 6: quyền trượng Tối Cao
  -cấp 7: quyền trượng Đại Vương
  -cấp 8: quyền trượng Thái Dương (380 Level)

  Socket 1: Trượng Lôi Phong
  Socket 2: Trượng Sấm Sét
  Cấp 10: Trượng Thiên Tử (cấp 2)


  Thuật Sĩ
  -cấp 2: gậy Triệu Hồi
  -cấp 3: gậy Ánh Bạc
  -cấp 4: Khuyển Xích Quỷ
  -cấp 5: Gậy Thiên Nữ
  -cấp 8: Khuyển Bão điện (380 Level)

  Socket 1: Gậy Chiêm Tinh
  Socket 2: Gậy Huyết Quỷ
  Cấp 10: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)


  Quyền Binh
  cấp 5: ND Địa Long
  cấp 6: ND Bach Hổ
  cấp 7: ND Quyền Lực
  cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)

  Socket 2: Vuốt Huyết Long